Rökgenerator. Smokegenerator

PC300008

Hans har återigen skickat mig bilder på sitt egenkonstruerade rökaggregat. Här är Hans egen text.

Här kommer några bilder på min nya rostfria rök generator som jag tagit i bruk med bästa resultat.
Ask låda samt löst galler för lättare rengöring samt en lös dropp plåt.
Större möjlighet att lägga spånet som man vill.
Fotot med u spånet är 1 liter glöder i 12 timmar.
Fotot med spånet med knorr ca 1,7 liter glöder i 20 timmar.
Obetydlig temperatur höjning fungerar utmärkt vid kall rökning.
Rostfria har jag hämtat på Stena skroten i Kalmar.
Att jag valde lite större maskor kan användas för lite grövre spån.
Min gamla var jag inte nöjd med täppta hål och svår att göra ren samt begränsad spån läggning.